Scandicave & Miljön

EuroCave ansluter sig till principerna för hållbar utveckling:

Till exempel, EuroCave vinskåp och kylaggregat använder en CFC-fri kylvätska, som inte är skadlig för ozonskiktet.

Det trä som används i vinskåpens hyllor kommer från plantager som godkänts av SGS revisionsprogram.
Dessutom ger NeoFresh – tekniken, som utvecklats och patenterats av EuroCave, miljömässigt stora fördelar. NeoFresh – tekniken är en metod att hantera produktion av kall luft vid omgivande temperatur över 0° C, som ger två betydande fördelar:

  • energibesparing på upp till 20% jämfört med traditionella kylskåp
  • en jämn temperatur erhålls i hela skåpet